Teadaanded : Kutse Eesti Automudelispordi Klubi korralisele üldkoosolekule
Postitas Harg 28.Mar.2006 17:16
Kutse Eesti Automudelispordi Klubi korralisele üldkoosolekule

Koosolek toimub: Tallinnas, Nurme 40 (Nõmme Noortemaja) pühapäeval, 23.04.2006.a. kell 12.00

EAMK korralise üldkoosoleku päevakora projekt

Koosoleku päevakord
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Hääletamis- ja päevakorra kinnitamine
3. Tervitus ja koosoleku avamine EAMK presidendi hr. Paavo Kangur'i poolt.
4. 2005.a.üldkoosoleku protokolli kinnitamine.
5. 2005.a. tegevus- ja majandusaruanne EAMK presidendi hr.Paavo Kangur'i poolt.
6. Revidendi aruanne.
7. Revidendi aruande kinnitamine.
8. Tegevus- ja majandusaruande kinnitamine.
9. Kiirusautomudelite sektsiooni ettekanne 2005.a. tööst ja 2006.a. kavadest 5-10 min.
10. Raadiomudelite sektsiooni ettekanne 2005.a. tööst ja 2006.a. kavadest 5-10 min.
11. Juhtrajamudelite sektsiooni ettekanne2005.a. tööst ja 2006.a. kavadest 5-10 min.
12. EAMK juhatuse valimine
13. EAMK presidendi valimine
14. EAMK revidendi valimine.
15. 2006.a. võistluste kalenderplaani kinnitamine.
16. Riiklike toetuste jaotuskava põhimõtete kinnitamine
17. Klubi 2006.a. liikmemaksu määra kehtestamine.
18. Jooksvad küsimused.

Ettepanekud päevakorra täiendamise kohta palun esitada kas presidendi või mõne teise juhatuse liikme kaudu hiljemalt 10. aprilliks. Siis jõuab juhatus need läbi arutada ja üldkoosolekuks ette valmistada.

Ootame kõigi klubiliikmete aktiivset osavõttu koosolekust, sest mis ise tehtud, see hästi tehtud!

PALUN LEVITAGE SEDA KUTSET KÕIGI TEILE TUTTAVATE KLUBILIIKMETE SEAS, SEST MUL POLE KAUGELTKI KÕIGI LIIKMETE MEILIAADRESSE.


TÄNAN!

Lugupidamisega,
Paavo Kangur
EAMK president