Teadaanded : EAMK aastakoosolek
Postitas ollo 14.Apr.2008 21:02
Kutse


Eesti Automudelispordi Klubi korralisele üldkoosolekule


Koosolek toimub:

Tallinnas, Nurme 40 (Nõmme Noortemaja) pühapäeval, 20.04.2008.a. kell 12.00.

EAMK korralise üldkoosoleku päevakorra projekt

Koosoleku päevakord

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

2. Hääletamis- ja päevakorra kinnitamine

3. Tervitus ja koosoleku avamine EAMK presidendi hr. Paavo Kangur’i poolt.

4. 2007.a.üldkoosoleku protokolli kinnitamine.

5. 2007.a. tegevus- ja majandusaruanne EAMK presidendi hr.Paavo Kangur’i poolt.

6. Revidendi aruanne.

7. Revidendi aruande kinnitamine.

8. Tegevus- ja majandusaruande kinnitamine.

9. Kiirusautomudelite sektsiooni ettekanne 2007.a. tööst ja 2008.a. kavadest 5-10 min.

10. Raadiomudelite sektsiooni ettekanne 2007.a. tööst ja 2008.a. kavadest 5-10 min.

11. Juhtrajamudelite sektsiooni ettekanne2007.a. tööst ja 2008.a. kavadest 5-10 min.

12. EAMK presidendi valimine

13. EAMK revidendi valimine.

14. 2008.a. võistluste kalenderplaani kinnitamine.

15. Jooksvad küsimused.

Ettepanekud päevakorra täiendamise kohta palun esitada kas presidendi või mõne teise juhatuse liikme kaudu.

Ootame kõigi klubiliikmete aktiivset osavõttu koosolekust, sest mis ise tehtud, see hästi tehtud!

Lugupidamisega,Paavo Kangur

EAMK president