Teadaanded : EAMK aastakoosolek
Postitas ollo 15.Apr.2012 21:35
Eesti Automudelispordi Klubi korralise üldkoosoleku
Kutse
EAMK korraline üldkoosolek toimub 26. aprillil 2012. aastal kell 18.30 Nõmme
Noortemajas, aadressil Nurme 40, Tallinn (automudelistide ruumis maja keldrikorrusel)
Üldkoosoleku päevakorra projekt on järgmine:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Hääletamis- ja päevakorra kinnitamine
3. Tervitus ja koosoleku avamine EAMK presidendi hr. Paavo Kanguri poolt
4. 2011.a. üldkoosoleku protokolli kinnitamine
5. 2011.a tegevus- ja majandusaruanne Klubi presidendi hr. Paavo Kanguri poolt
6. Revidendi aruanne
7. Revidendi aruande kinnitamine
8. Klubi 2011.a. tegevus- ja majandusaruande kinnitamine
9. Kiirusautomudelite sektsiooni ettekanne 2011.a tööst ja 2012.a. eesmärkidest
10. Raadiomudelite sektsiooni ettekanne 2011.a tööst ja 2012.a. eesmärkidest
11. Juhtrajamudelite sektsiooni ettekanne 2011.a tööst ja 2012.a. eesmärkidest
12. EAMK presidendi valimine
13. EAMK juhatuse liikmete volituste pikendamine
14. EAMK revidendi valimine 2012. aastaks
15. 2012.a võistluste kalenderplaani kinnitamine
16. Jooksvad küsimused
Lugupidamisega,
Paavo Kangur
EAMK president